maj 25

CIEMNE CHMURY NAD KOŚCIOŁEM

25 MAJA – WTOREK    –  CIEMNE CHMURY NAD KOŚCIOŁEM

8 lipca 1945 r. wrócił do kraju prymas kard. August Hlond, mający nadzwyczajne pełnomocnictwa od papieża Piusa XII do kierowania Kościołem w Polsce. Z początkiem sierpnia spotkał się z kard. Adamem Sapiehą. Zadecydowano wtedy o zmianach w zarządzaniu diecezjami Ziem Zachodnich. Powołano pięć administracji apostolskich. Czytaj dalej