Historia

W dniu 17 września 1996 r., w pomieszczeniach oratoryjnych (młodzieżowych) parafii na osiedlu Pileckiego należących do Księży Salezjanów (SDB), odbyło się zebranie założycielskie mające na celu powołanie na Zasolu stowarzyszenia lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej (skrót: SALOS RP). Pomysłodawcą i przewodniczącym tego przedsięwzięcia był ks. Adam Świta (SDB). Komitet Założycielski, składający się z czterech osób – ks. Adam Świta, Krzysztof Radwan, Szymon Kubiesa i Sebastian Strycharski, jednogłośnie powołał do działania Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej – Zasole w Oświęcimiu, z siedzibą przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego, ul. Pileckiego 31. 31 października 1996 r. sporządzono pierwszy Statut, a 24 listopada 1996 r. odbyło się pierwsze Walne Zebranie SL SALOS RP – Zasole. SL SALOS RP – Zasole w Oświęcimiu przynależy organizacyjnie do SALOS RP, które to stowarzyszenie jest członkiem Polisportive Giovanili Salesiane Internazionale (PGS-I) zatwierdzonym przez Ministra Sprawiedliwości Belgii z siedzibą w Brukseli (Moniteur Belge nr 21894 z 21.06.2002 r., ss. 11833-11835) oraz członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich. SALOS RP została wyróżniona za wybitne osiągnięcia w pracy sportowo – wychowawczej z dziećmi i młodzieżą dyplomami od Premiera Rzeczypospolitej, Ministra Edukacji Narodowej i Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu. W realizacji swych celów SL SALOS RP – Zasole współdziała ściśle z Towarzystwem Salezjańskim (Księża Salezjanie) oraz Zgromadzeniem Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki).
Cele i sposoby działalności SL SALOS RP – Zasole wynikają z duchowości salezjańskiej i systemu prewencyjnego ks. Jana Bosko – wychowawcy dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie powstało z myślą o dzieciach i młodzieży ziemi oświęcimskiej i okolic, aby wykorzystanie czasu przez młode pokolenie było twórcze i wartościowe. Od początku młodzi chętnie angażowali się w poszczególne sekcje sportowe, a także w organizację zadań Stowarzyszenia, takich jak: festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka, zimowisko, kolonie-obozy, turnieje, zabawy, uroczystości itd.
W większości członkami stowarzyszenia jest młodzież uczęszczająca do Oratorium Salezjańskiego na Zasolu. Liczba członków SL SALOS RP – Zasole w ciągu pierwszych lat liczba ta utrzymywała się w granicach 30 osób, a następnie zaczęła systematycznie rosnąć i zrzeszać wiele osób oraz inicjatyw. Obecnie jako Stowarzyszenie posiadające osobowość prawną Salos jest organem prowadzącym dla Swietlicy Wsparcia Dziennego “Akademia Radości”, KAL Salezjańskie Centrum dla Dorosłych, Akademia Sztuk Przeróżnych, Oratorium Młodzieżowe oraz sekcji sportowych: tenis stołowy, piłka nożna.