LSO i Schola

Symeon Mamoń – Prezes
Maksymilian Kocyła – Vice-Prezes
Wojciech Baranowski – Skarbnik
Adrian Bałys – z-ca Skarbnika

Skład LSO:

Bałys Adrian
Baranowski Wojciech
Czechowicz Gracjan L
Kała Piotr
Kocyła Maksymilian
Kocyła Sylwester
Łabaj Michał L
Mamoń Kacper
Mamoń Symeon
Masialski Jakub
Pielesz Ignacy