SCD

Salezjańskie Centrum dla Dorosłych (SCD) przy parafii Miłosierdzia Bożego na Zasolu w Oświęcimiu, ul. Pileckiego 31, jest miejscem spotkania ludzi dobrej woli i otwartych serc, aby wzajemnie ubogacać się swoją obecnością, wspólnie rozmawiać, pozytywnie i konstruktywnie spędzać wolny czas, rozwijać swoje zainteresowania oraz pracować nad swoją osobowością, w tym rozwijać swoje zdolności i poprawiać swoje braki. Tworząc pozytywne środowisko SCD pragnie krzewić aktywność i kreatywność wśród dorosłych mieszkańców pobliskich osiedli.

Przejawy aktywności:
– Kawiarenka
– Biesiady Muzyczne
– Akademia Sztuk Przeróżnych
– Aktywność sportowo-ruchowa