maj 20

OKUPACJA. LATA 1939–1943

20 MAJA – CZWARTEK  –  OKUPACJA. LATA 1939–1943

Ksiądz dr Stefan Wyszyński podporządkował się nakazowi wyjazdu z Włocławka, jaki wydał ks. bp Michał Kozal. Przeżywał jednak dylematy moralne. On jeden z profesorskiego grona miał ratować życie, gdy wszyscy inni pozostają na Bożej placówce. Zaraz po jego wyjeździe Gestapo splądrowało opustoszałe mieszkanie. Został ocalony w ostatniej chwili. Znowu Opatrzność Boża ukazała swoją logikę działania: „Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi” (Iz 55, 9). Czytaj dalej