Akademia Radości

akademia radosci

Do świetlicy środowiskowej “Akademia Radości” zapraszamy dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach 13.30 – 17.30.

Rodzice przyprowadzający dzieci po raz pierwszy proszeni są o wypełnienie Karty Wychowanka. Zajęcia są bezpłatne.
Każdego dnia dzieci mają możliwość odrobić szkolne zadania, pobawić się pod czujnym okiem wychowawców, zjeść posiłek oraz uczestniczyć w zajęciach tematycznych rozwijających osobowość.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE:
Józefa Żyła – Kierownik Świetlicy i wychowawca
Ks. Augustyn Szczerbiński – Prezes Salosu

HISTORII SŁÓW KILKA (2005 – 2007)
Przez długie lata dzieci z północnej części osiedla Zasole, czyli zwłaszcza z osiedla Pileckiego, nie miały do dyspozycji miejsca, w którym mogłyby spędzić czas po zajęciach lekcyjnych. Ta sytuacja zmieniła się wraz z powstaniem przy parafii Miłosierdzia Bożego Salezjańskiej Świetlicy Środowiskowej o nazwie “Akademia Radości”. 1 marca 2005 została powołana do istnienia.Przyczyną założenia „Akademii Radości” było zapotrzebowanie lokalnego środowiska na placówkę opiekuńczą wsparcia dziennego. Głównym organizatorem świetlicy był ksiądz dr Robert Bieleń. Wydatnego wsparcia udzielił mu ówczesny ks. dr Michał Kaleta, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego wraz z salezjanami z Zasola,  oraz Urząd Miasta Oświęcim. Kierownikiem „Akademii Radości” od początku jest Józefa Żyła. Na etapie powstawania świetlicy duże zaangażowanie wykazali pierwsi wolontariusze, a zwłaszcza Maria Wróblewska oraz Joanna Fijał.
Od samego początku funkcjonowania świetlica cieszyła się popularnością wśród dzieci z Zasola. Pani Józefa wspomina, że na początku istnienia placówki jedynym uciążliwym problemem były niskie temperatury panujące w pomieszczeniach świetlicowych w okresie zimy ze względu na stare okna. Sytuację ratował piecyk zakupiony przez księdza Roberta. – Pomimo chłodu, w sercach czuliśmy ciepło – stwierdza kierownik świetlicy. Problem ten został rozwiązany półtora roku temu, kiedy to wymieniono okna i na chłód nikt już nie może narzekać.
„Akademia Radości” rozwijała się systematycznie, a do pomieszczeń świetlicowych chętnie przychodzi wiele młodych osób. Młodzi mają możliwość podjęcia wielokierunkowej aktywności. Do dyspozycji uczestników są stoły do tenisa stołowego, stół bilardowy oraz piłkarzyki. – Na świetlicy nauczyłem się grać w ping-ponga, piłkarzyki i bilarda – twierdzi jeden z uczestników „Akademii Radości”, Marcin Kasperczyk, który niedawno zajął trzecie miejsce w turnieju finałowym w Rozgrywkach o Puchar Biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej Rakoczego. Dzieci uczęszczający na świetlice mają też możliwość uprawiania sportu na osiedlowym boisku, oświęcimskim basenie oraz salach gimnastycznych w pobliskich szkołach. Uczestnicy świetlicy mogą brać udział w wielu turniejach wewnętrznych i zewnętrznych.
W świetlicy odbywają się zajęcia edukacyjne oraz teatralne. Są one dostosowane do wieku i możliwości dzieci. W tym roku „Akademia Radości” realizuje projekt „Akademia Gotowania Młodego Kuchcika”. Celem projektu jest przekazanie dzieciom podstawowych informacji na temat sztuki kulinarnej, zdrowego odżywiania się a także kulturalnego zachowania się przy stole. Twórcą i głównym koordynatorem projektu jest Małgorzata Suchecka. Co jakiś czas uczestnicy świetlicy wyjeżdżają na różnego rodzaju wycieczki. Są to wycieczki turystyczno-krajoznawcze i dydaktyczne. Często dzieci są odwiedzane przez ciekawych gości, którzy opowiadają fascynujące wszystkich rzeczy. Godne uwagi są także zimowiska, które organizowane są w każde ferie zimowe. W zimowiskach tych udział bierze zawsze około 60 dzieci i młodzieży.
„Akademia Radości” nie mogłaby sprawnie funkcjonować, gdyby nie dobrodzieje. Od początku działalności świetlicy wspomagali ją w szczególności: Salezjanie z Zasola, Małgorzata Margol – radna miasta Oświęcim, Janusz Marszałek – prezydent miasta Oświęcim, Henryk Arczyński – prezes PSS Społem Oświęcim oraz Wydział Spraw Obywatelskich, Urzędu Miasta Oświęcim, Rada i Zarząd Osiedla Zasole. W 2008 r. do darczyńców dołączył Richard Pyritz i Rotary Club Oświęcim. – Dzięki takim wspaniałym ludziom dzieciom żyje się lepiej, dostatniej i zdrowiej – twierdzi Józefa Żyła.

O obliczu „Akademii Radości” decydują także wychowawcy, którzy okazali się wspaniałymi ludźmi. Oprócz pani Józefy byli nimi Maria Wróblewska (od 1 marca do 1 października 2005 r.), Bartłomiej Karolus (od 1 marca 2005 r. do 1 lutego 2006 r.), Ewa Kubiesa (od 1 października 2005 r. do listopada 2006 r.), Sylwia Nagi (od 1 lutego 2006 r. do 1 grudnia 2006 r.), Katarzyna Łada (od 1 listopada 2006 r. do 1 czerwca 2007 r.), Aneta Kuciel (od 1 grudnia 2006 r. do 1 września 2007 r.). Obecnie z panią Żyłą współpracują Iwona Pasternak (od 1 czerwca 2007) oraz Małgorzata Suchecka (od 1 września 2007 r.). Wychowawców wspomagają wolontariusze, którymi obecnie są Maria Wróblewska, Joanna Fijał, Aneta Kuciel, Łukasz Pieróg, Kasjan Wanat oraz Paweł Obstarczyk. Kadrze pedagogicznej pomagają też animatorzy czyli młodzież, która wraz z osiągnięciem wieku gimnazjalnego ma możliwość wejścia na drogę rozwoju osobistego przez pracę wychowawczą z młodszymi od siebie.
„Akademia Radości” nie zamyka się tylko na swoich uczestnikach. Nawiązała ona współpracę z oświęcimskimi szkołami, Domem dziecka, Strażą Pożarną, policją, Salezjańskim Centrum dla Dorosłych, Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym oraz Biblioteką „Pod Słoneczkiem”. Co roku dzieci mają możliwość odwiedzenia strażaków, gdzie odbywają się pokazy, Powiatowej Komendy Policji oraz Biblioteki „Pod Słoneczkiem”, na terenie której organizowane są akcje w cyklu „Cała Polska Czyta Dzieciom”. – Cenimy, to co otrzymujemy od tych instytucji, dzielimy się tym i jesteśmy wdzięczni za dobre serce – podkreśla kierownik placówki.
Salezjańska Świetlica Środowiskowa „Akademia Radości” jest jednym z przykładów udanej współpracy salezjanów z wykwalifikowaną kadrą świeckich pedagogów oraz społecznikami, która to współpraca owocuje z pożytkiem dla środowiska lokalnego. „Akademia Radości” zaprasza w swoje progi dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe, które chcą pracować jako wolontariusze.

Paweł Obstarczyk