maj 17

PRACOWITE LATA 30.

17 MAJA – PONIEDZIAŁEK   –  PRACOWITE LATA 30.

Po powrocie do Włocławka rzucił się ks. dr S. Wyszyński w wir licznych prac. Aż trudno uwierzyć, że kiedyś o mały włos nie byłby dopuszczony do święceń kapłańskich. Dawne problemy zdrowotne ucichły. Czy mógł być bierny, gdy w całym kraju panował duch troski o nadrobienie wszelkich zaległości kulturowo-gospodarczych? Dla niego, jako kapłana, niezwykle ważne było rozumne i ewangeliczne podejście do oceny wszelkich zmian zachodzących tak w samym społeczeństwie, jak i w jego zbiorowej świadomości. Chciał także zapobiegać wszelkim zaistniałym zagrożeniom dla chrześcijańskiego sumienia. To właśnie tłumaczy jego osobistą mobilizację do poza – seminaryjnej działalności. Redagując miesięcznik „Ateneum Kapłańskie”, w pierwszej kolejności podejmował tematy uwzględniające najpilniejsze wyzwania swoich czasów. Wśród opublikowanych artykułów były takie jak: Myśl katolicka wobec nieładu w gospodarstwie międzynarodowym, Główne podstawy przebudowy ustroju społecznego, czy też: Społeczeństwo i prasa w wychowaniu młodzieży. Czytaj dalej