Misje 2015

Modlitwa przed MISJAMI ŚWIĘTYMI
w 200 rocznicę urodzin św. Jana Bosko!

Boże, nasz Ojcze, który tak umiłowałeś świat, że zesłałeś swego Syna, aby odnowił więź miłości z Tobą, zerwaną przez ludzki grzech. Dziś powodowany tą samą miłością, pragniesz nam Go posłać w słowie misjonarzy, do naszej parafii Miłosierdzia Bożego w Oświęcimiu na Zasolu.
Spraw łaskawie, abyśmy uznali w Chrystusie najwyższą prawdę, jedyną drogę, najgłębszy sens
i radość życia. Oby w naszej parafii nie było nikogo, kto pozostałby głuchy na Jego Słowo i oporny na działanie Jego miłości i łaski. Niech Misje Święte przyniosą każdemu z nas największy skarb, którego świat dać nie może, pokój sumienia i radość życia; rodzinom miłość i zgodę, parafii jedność i świętość, Kościołowi nowe błogosławieństwa. Duchu Święty, przez którego działa Ojciec i w którym spotyka się
z nami Syn, odnów nasze serca i oblicze naszej parafii dla wspólnego dobra i na większa chwałę Trójcy Przenajświętszej. Św. Janie Bosko, który żyłeś w tak bliskiej zażyłości z Bogiem i Jego Matką Maryją Wspomożycielką, wyjednaj nam u Jezusa Miłosiernego tę łaską, aby i nas, te święte dni jeszcze bardziej zbliżyły do Boga i naszych bliźnich. Amen

ZAPROSZENIE NA MISJE ŚWIĘTE
Od ostatnich misji minęło trochę lat. Przez ten czas zajęci byliśmy różnymi sprawami. Budowaliśmy nowy zewnętrzny ład, często zapominając o ładzie w sercu człowieka. Nie nam oceniać, na ile wysiłki nasze przyniosły dobre rezultaty. Teraz nadeszła pora, by zacząć odnawiać, a może nawet budować nasze wnętrza. Wielu z nas zagubiło się na zawiłych ścieżkach życia, odwróciło się od Boga i zaczęło na własną rękę urządzać swój świat, w którym nie znalazło się miejsce na uczestnictwo we Mszy św., modlitwę i życie zgodnie z przykazaniami Bożymi. Wielu z nas stało się ludźmi obojętnymi, letnimi. Nie myślmy, że to nas nie dotyczy, że to sąsiad z bloku, ulicy, osiedla czy wsi potrzebuje nawrócenia, że to on jest obojętny, grzeszny, że to on odchodzi… Nie oszukujmy się i nie udawajmy: nawrócenia na drogę Bożej miłości potrzebuje każdy z nas.
BÓG CHCE OCALIĆ TWOJE ŻYCIE… JEŻELI WIĘC:
– chcesz pogłębić swoją wiarę i dzielić się nią z innymi
– jesteś niezadowolony z własnego życia
– znajdujesz się w kłopotliwej sytuacji moralnej
– twoje małżeństwo jest rozdarte
– zniewalają cię różne nałogi
– doświadcza cię cierpienie i dokucza samotność
– jesteś niewierzący
– szukasz swego miejsca w Kościele
– jesteś niezadowolony z własnego chrześcijaństwa
– przeżywasz kryzys wiary
– nie praktykujesz
PROSIMY: PRZESTAŃ SIĘ LĘKAĆ I PRZYJDŹ.
Dziś zwracamy się do Was wszystkich i do każdego z osobna, prosząc, aby nikt nie odrzucił i nie zlekceważył tego zaproszenia. Przyjdźcie do kościoła w dniach od 7 do 13 marca 2015 roku. Rodzice niech dopilnują dzieci i niech dadzą im przykład. Młodzi, bądźcie tymi, którzy umieją czuwać, radować się i prowadzić życie piękne. Wy wszyscy – drodzy Siostry i Bracia, Małżonkowie, Rodzice, Babcie i Dziadkowie – przyjdźcie spotkać się z Bogiem i ludźmi. Nie żałujcie czasu dla Boga i zbawienia własnej duszy, a wasze życie, czasem trudne, będzie pełne pokoju, miłości i szczęścia.

 

O MISJACH ŚWIĘTYCH
Jest w Polsce taka tradycja, aby co dziesięć, lub co kilkanaście lat, urządzać misje parafialne. Bywa, że są one organizowane przed jakimiś ważnymi wydarzeniami w życiu parafii. W 2015 roku, w 200 rocznicę urodzin św. Jana Bosko, będziemy obchodzić Misje Święte w naszej Parafii Miłosierdzia Bożego, w Oświęcimiu na Zasolu.

Co to są misje parafialne?

Misje parafialne to przede wszystkim wydarzenie wiary, które będzie trwało prawie 8 dni. Przyjadą do nas misjonarze, którzy będą nam głosić Słowo Boże. Będziemy się gromadzić tutaj w świątyni na Mszach św. i na nabożeństwach. Jednak misje parafialne to nie tylko to. To przede wszystkim, czas wielkiej łaski Boga, która pomoże nam naprawić i odbudować w nas i wokół nas to, co zostało zniszczone przez grzech, co zostało zaniedbane przez obojętność lub duchowe lenistwo.

Dlaczego i po co się je organizuje?

Po dokonaniu dzieła Odkupienia, a więc po Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu, Jezus zlecił głoszenie Słowa Bożego założonej przez siebie wspólnocie wiernych – czyli Kościołowi. Pamiętamy na pewno polecenie, jakie Jezus wydał apostołom tuż przed swoim wniebowstąpieniem: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. (Mt 28, 19-20) Tak zaczęła się praca misyjna Kościoła, który ciągle posyła chrześcijan do ludzi, którzy Jezusa jeszcze nie znają.
Chrześcijanom zagrażają rozmaite duchowe niebezpieczeństwa, jak upadek obyczajów, styl życia sprzeczny z zasadami wynikającymi z Ewangelii. W takiej sytuacji Kościół posyła do swoich wiernych specjalnie przygotowanych misjonarzy, którzy, przy pomocy Ducha Świętego pomagają się odnawiać i pozyskiwać na nowo ludzi dla Chrystusa.
Tak było w historii Kościoła przez wieki. Tak jest również i dziś. Ojciec święty Jan Paweł II nazwał misje św. „niezastąpionym środkiem okresowej i intensywnej odnowy życia chrześcijańskiego”.
Misję mają pogłębić naszą wiarę, rozumianą jako więź łączącą człowieka z Bogiem. Chrystus jest ten sam: wczoraj, dziś i na wieki. Zmienia się jednak historia. Zmieniają się pokolenia ludzi. Stąd konieczność ciągłego ewangelizowania, opowiadania o Chrystusie, uświadamiania, że to On jest jedynym Odkupicielem świata, a doczesne zaangażowania bez więzi z Nim Zbawienia nam nie zapewnią. Misje parafialne mogą także pomóc w naszym osobistym nawróceniu i we wzajemnym pojednaniu.

Co mogę zrobić dla misji?
Misje to czas szczególnego działania w naszej parafii Jezusa Chrystusa. To On będzie tu obecny także w posłudze misjonarzy. Jednak bardzo ważne jest również to, abyśmy również my uczynili wysiłek. Co zatem możemy zrobić dla misji parafialnych?

– modlić się
To bardzo ważne, abyśmy się modlili w ich intencji: indywidualnie, wspólnie w domu całą rodziną, w czasie nabożeństw. W Wielkim Poście podejmujmy wyrzeczenia w ich intencji. Ci z nas, którzy niosą krzyż choroby i cierpienia niech je ofiarują w intencji misji.
– mówić o nich wszystkim
Są takie sytuacje, kiedy człowiek zamyka się na Boga. Bóg staje się dla niego kimś obojętnym. Chrystus jednak chce przyjść do każdego człowieka. Mówmy zatem o misjach domownikom, znajomym, sąsiadom i zachęcajmy się nawzajem do wzięcia w nich udziału, budujmy klimat przychylny dla misji.
– pomóc w przygotowaniach.
Przygotowanie rozmaitych rzeczy i spraw, które pomogą nam lepiej przeżyć spotkanie z Jezusem w czasie misji parafialnych wymaga sporo wysiłku. Wspierajmy w tym dziele duszpasterzy.
– zaangażować się w nie osobiście
Zaplanujmy sobie czas tak, aby można było wziąć udział w jak największej liczbie spotkań. Nie organizujmy w tym czasie innych spotkań, imprez czy prac. Kiedy misje się już rozpoczną, starajmy się wyciszyć, odłóżmy obowiązki i prace, które możemy wykonać w innym czasie. Więcej czasu poświęćmy na modlitwę, na refleksję nad swoim życiem, bierzmy czynny udział w Mszach św. i nabożeństwach misyjnych, dajmy Bogu możliwość, aby przez Swoje Słowo kształtował nasze życie.

Program Misji Świętych 

7.03 – 13.03.2015

Sobota – 7.03.2015
17:30 Wezwanie na Misje (dzwony) i Różaniec za Parafian i misjonarzy
18:00 – Uroczyste rozpoczęcie Misji, wprowadzenie misjonarzy, intronizacja Pisma św., symboliczne przekazanie kluczy do kościoła i nałożenie stuł misjonarzom, Msza św. z kazaniem wstępnym do Misji
Niedziela – 8.03.2015
  8:00 – Msza św. (hymn do Ducha Świętego i kazanie wprowadzające do Misji)
10:00 – Msza św. (hymn do Ducha Świętego i kazanie wprowadzające do Misji)
11:30 – Msza św. (hymn do Ducha Świętego i kazanie wprowadzające do Misji)
15:00 – ADORACJA, KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
17:15 – GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM
18:00 – Msza św. (hymn do Ducha Świętego i kazanie wprowadzające do Misji)
19:00 – Nauka stanowa dla mężczyzn
Poniedziałek – 9.03.2015
  8:00 – Msza św. z nauką misyjną
17:30 – ADORACJA NAJŚW. SAKR. I RÓŻANIEC O DOBRE OWOCE MISJI
18:00 – Msza św. z nauką misyjną
19:00 – Nauka stanowa dla kobiet
 Wtorek – 10.03.2015
   8:00 – Msza św. z nauką misyjną
16:30 – DROGA KRZYŻOWA PO OSIEDLU/Początek –Parking między blokami przy ul. Więźniów Ośw. i Powstańców/
18:00 – Msza św. z nauką misyjną
Środa – 11.03.2015
  8:00 – Msza św. z nauką misyjną
10:00 – Msza święta dla chorych i starszych z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych i błogosławieństwem Najśw. Sakramentem
17:30 – ADORACJA NAJŚW. SAKR. I RÓŻANIEC W INTENCJI WSZYSTKICH RODZIN
18:00 – Msza św. z nauką misyjną
Po wieczornej Mszy – Spotkanie misyjne dla młodzieży gimnazjalnej,    bierzmowanej oraz ze szkół średnich, studiującej i pracującej
Czwartek – 12.03.2015 – Dzień pojednania
Spowiedź: 7:00 do 10:00
   8:00 – Msza św. z nauką misyjną i błogosławieństwem indywidualnym Najśw. Sakramentem każdej rodziny
Spowiedź: 15:00 do 19:00
15:00 – ADORACJA NAJŚW. SAKR. KORONKA DO B. MIŁOSIERDZIA
17:30 – RÓŻANIEC O DOBRE OWOCE SAKRAMENTU POKUTY
18:00 – Msza św. z nauką misyjną i błogosławieństwem indywidualnym Najśw. Sakramentem każdej rodziny
 Piątek – 13.03.2015 – Zakończenie Misji Świętych
   8:00 – Msza św. z nauką misyjną, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych modlitwa o zyskanie odpustu zupełnego, “Te Deum” /świece/, poświęcenie misyjnych pamiątek (obrazy), uroczyste błogosławieństwo apostolskie.
15:00 – ADORACJA, KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
17:15   -DROGA KRZYŻOWA
18:00 – Msza św. z kazaniem misyjnym, “Te Deum”/świece, podziękowania, poświęcenie misyjnych pamiątek (obrazy),
Po Mszy:
Nabożeństwo zakończenia Misji św. przy krzyżu misyjnym, modlitwa z uzyskaniem odpustu zupełnego; odczytanie aktu zakończenia Misji św. AD 2015, przytwierdzenie tabliczki upamiętniającej Misje, poświęcenie krzyża, przekazanie stuł i kluczy Ks. Proboszczowi, uroczyste błogosławieństwo apostolskie.
Misjonarze: Ks. dr Dariusz Kozłowski, Rektor WSD TS w Krakowie
Ks. mgr Dariusz Porzucek , Kierownik Biblioteki WSD  TS – Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *