maj 21

POWSTANIE WARSZAWSKIE

21 MAJA – PIĄTEK   –  POWSTANIE WARSZAWSKIE

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15, 13).

1 listopada 1942 roku przyszła do Lasek na spotkanie z księdzem Stefanem grupa dziewcząt z Warszawy, które chciały poświęcić swoje życie pracy apostolskiej wśród kobiet, tworząc „Miasto Dziewcząt”. W lipcu 1943 roku ksiądz S. Wyszyński wygłosił do nich rekolekcje i przyjął nad nimi kierownictwo duchowe. Z tej grupy z czasem powstał jeden z pierwszych w Polsce instytutów świeckich – obecnie Instytut Prymasa Wyszyńskiego. W marcu 1944 r., ks. dr S. Wyszyński w stopniu porucznika, pod pseudonimem Radwan III, objął funkcję kapelana AK w rejonie Kampinosu. W lipcu 1944 r. razem z matką Elżbietą Czacką, założycielką Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, zorganizował szpital powstańczy w Laskach. Czytaj dalej