Kancelaria

Kancelaria parafii Miłosierdzia Bożego na Zasolu czynna jest:
poniedziałki 16.00 – 17.00
piatki 16.00 – 17.00
W sprawach pilnych (np. Pogrzeb) w dowolnym czasie.
Intencje Mszy św. można także zamawiać w zakrystii po Mszy św.

Tel. 33 8432646

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa (składane w kancelarii parafialnej):

 • Aktualne Świadectwa Chrztu (ważne 6 miesięcy, licząc do daty ślubu), które wybieramy z parafii, w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie.
 • Dowody Osobiste
 • Wniosek konkordatowy z USC (ważny tylko 3 miesiące, licząc do daty ślubu!) lub Akt Ślubu Cywilnego.
 • Świadectwa ukończenia Katechez przedślubnych.
 • Zgoda na zawarcie małżeństwa w Parafii Miłosierdzia Bożego z parafii jednego z narzeczonych (tylko w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią zawierania małżeństwa!). Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. licencją tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego.

Dokumenty potrzebne do Sakramentu Chrztu Świętego dziecka:

 •  Akt Urodzenia dziecka (oryginał )
 •  Akt Ślubu Kościelnego Rodziców dziecka (lub dane: data zawarcia, miejsce i parafia)
 •  Świadectwa Moralności Rodziców Chrzestnych wydawane w Parafii ich zamieszkania.
 •  Jeśli Rodzice nie mieszkają na terenie naszej Parafii wymagana jest pisemna zgoda na Chrzest dziecka z Parafii miejsca zamieszkania.

Zapisu do Księgi Chrztów oraz wszelkie formalności, ze wszystkimi wyżej wymienionymi dokumentami, dokonujemy w Kancelarii Parafialnej w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym Chrzest.
Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata. Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatkę matka chrzestna.
Aby sprawa była załatwiona od ręki należy z kompletem dokumentów przyjść do kancelarii.

WYMAGANIA KANONICZNE DOTYCZĄCE RODZICÓW CHRZESTNYCH

Kanon 872
Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kanon 873
Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kanon 874
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 2. ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 5. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

POGRZEB KATOLICKI
Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii ostatniego zamieszkania osoby zmarłej. Nie mylić z parafią chrztu św. lub długoletniego zamieszkania. Jeżeli osoba zmarła jest z terenu innej parafii, należy przedłożyć pisemna zgodę tamtego proboszcza na pochowanie poza parafią.

Zgłoszenie o pogrzebie przyjmujemy o każdej porze. Prosimy jednak uwzględnić nieobecność kompetentnych osób ze względu na ich obowiązki poza parafią.

Dokumenty potrzebne do pogrzebu katolickiego:

 • Akt zgonu z USC.
 • Zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych (spowiedzi, komunii św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala.
 • W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, potrzebna jest informacja o zmarłym udzielona przez najbliższą rodzinę.
 • Informacja z biura Cmentarza o godzinie Pogrzebu