maj 25

CIEMNE CHMURY NAD KOŚCIOŁEM

25 MAJA – WTOREK    –  CIEMNE CHMURY NAD KOŚCIOŁEM

8 lipca 1945 r. wrócił do kraju prymas kard. August Hlond, mający nadzwyczajne pełnomocnictwa od papieża Piusa XII do kierowania Kościołem w Polsce. Z początkiem sierpnia spotkał się z kard. Adamem Sapiehą. Zadecydowano wtedy o zmianach w zarządzaniu diecezjami Ziem Zachodnich. Powołano pięć administracji apostolskich. Czytaj dalej

maj 24

KOŚCIÓŁ ZBUDOWANY JEST Z LUDZI

24 MAJA – PONIEDZIAŁEK   –  KOŚCIÓŁ ZBUDOWANY JEST Z LUDZI

Po powrocie do Włocławka w marcu 1945 roku ks. dr S. Wyszyński zajął się organizacją seminarium duchownego. Przecież Kościół żyje m.in. wtedy, gdy istnieje stały dopływ młodych, dobrze uformowanych kapłanów. Z kolei nadchodzące czasy stawiały przed celowo niszczonym polskim duchowieństwem niełatwe zadania. Budynek seminaryjny Niemcy zamienili na szpital. Konieczne było odkażenie i remont. Na szczęście ks. dziekan Tywonek odstąpił dla seminarium plebanię w Lubrańcu. Tak zapamiętał ten czas Ksiądz Prymas: Czytaj dalej

maj 23

WOJNA SIĘ SKOŃCZYŁA, ALE KŁOPOTY NIE

23 MAJA – NIEDZIELA   –   WOJNA SIĘ SKOŃCZYŁA, ALE KŁOPOTY NIE

Wojna dla chrześcijanina, a tym bardziej dla kapłana, jest wielką próbą rozumienia ewangelicznego przykazania miłości. Może właśnie dlatego ksiądz Stefan znalazł kiedyś w lesie, niesioną wiatrem relikwię z płonącej Warszawy – niedopaloną kartkę z cytatem: Będziesz miłował… Czy z samego faktu bycia kapłanem wynika większa łatwość pokonania pokusy niechęci lub nienawiści do wroga?. W swoich wyprawach kapłańskich spotykał wielu żołnierzy: niemieckich, węgierskich i ukraińskich, których przygotowywał na śmierć. Czytaj dalej