maj 22

ŚWIADEK WIARY I ŚWIĘTOŚCI MŁODYCH LUDZI

22 MAJA – SOBOTA   –  ŚWIADEK WIARY I ŚWIĘTOŚCI MŁODYCH LUDZI

Czy ktoś, kto był przy umierających, heroicznych młodych ludziach, widząc ich wiarę, mógł po wojnie mówić, że ta ich śmierć była niepotrzebna, że chrześcijańska Polska jest już przeżytkiem? Kiedy uważnie wczytamy się we wspomnienia Księdza Prymasa, znowu dostrzegamy Bożą dłoń, stawiającą go u boku cichych bohaterów: Czytaj dalej

maj 21

POWSTANIE WARSZAWSKIE

21 MAJA – PIĄTEK   –  POWSTANIE WARSZAWSKIE

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15, 13).

1 listopada 1942 roku przyszła do Lasek na spotkanie z księdzem Stefanem grupa dziewcząt z Warszawy, które chciały poświęcić swoje życie pracy apostolskiej wśród kobiet, tworząc „Miasto Dziewcząt”. W lipcu 1943 roku ksiądz S. Wyszyński wygłosił do nich rekolekcje i przyjął nad nimi kierownictwo duchowe. Z tej grupy z czasem powstał jeden z pierwszych w Polsce instytutów świeckich – obecnie Instytut Prymasa Wyszyńskiego. W marcu 1944 r., ks. dr S. Wyszyński w stopniu porucznika, pod pseudonimem Radwan III, objął funkcję kapelana AK w rejonie Kampinosu. W lipcu 1944 r. razem z matką Elżbietą Czacką, założycielką Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, zorganizował szpital powstańczy w Laskach. Czytaj dalej

maj 20

OKUPACJA. LATA 1939–1943

20 MAJA – CZWARTEK  –  OKUPACJA. LATA 1939–1943

Ksiądz dr Stefan Wyszyński podporządkował się nakazowi wyjazdu z Włocławka, jaki wydał ks. bp Michał Kozal. Przeżywał jednak dylematy moralne. On jeden z profesorskiego grona miał ratować życie, gdy wszyscy inni pozostają na Bożej placówce. Zaraz po jego wyjeździe Gestapo splądrowało opustoszałe mieszkanie. Został ocalony w ostatniej chwili. Znowu Opatrzność Boża ukazała swoją logikę działania: „Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi” (Iz 55, 9). Czytaj dalej