maj 01

Drogi Życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

O. Stanisław Przepierski OP. – OPATRZNOŚCIOWY PASTERZ – DROGI ŻYCIA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

1MAJA – SOBOTA – Dwaj wielcy mężowie kościoła
Maj 1981 r. był brzemienny w trudne wydarzenia i na zawsze odcisnął się w dziejach Kościoła i Polski. Oto w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 28 maja – o godz. 4.40 umarł wielki Prymas Polski, Stefan kardynał Wyszyński. Czytaj dalej