Lis 01

Modlitwa za prześladowany Kościół

Modlitwa za prześladowany Kościół
Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości,
pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna,
wzmocnij nasze Siostry i Braci, którzy z powodu swej wiary,
są prześladowani.
Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością,
aby w każdym ucisku pokładali w Tobie całą swą ufność,
a w cierpieniu wiernie świadczyli o Tobie.
Podaruj im radość z uczestnictwa w ofierze Chrystusa
i obdarz pewnością, że ich imiona są zapisane w Księdze Życia.
Daj im siłę do naśladowania Chrystusa,
która wesprze ich w dźwiganiu Krzyża,
a w utrapieniu ustrzeże ich chrześcijańską wiarę.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Lis 01

VII DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM – 8 listopada 2015 r.

W przyszła niedzielę, 8 listopada będziemy przeżywać Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który poświęcony jest Syrii. W trwającej tam wojnie domowej cierpią wszyscy Syryjczycy, w sposób szczególny chrześcijanie.
Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym jest okazją do przyjścia z pomocą prześladowanym za wiarę poprzez stałą modlitwę w ich intencji. Wypełniając przykazanie miłości nieprzyjaciół módlmy
się również za prześladowców. Zachęcamy do włączenia się w akcję “Nasza obojętność zabija chrześcijan w Syrii”. Syria, jak i cały Bliski Wschód, to tereny, na których chrześcijaństwo jest obecne od samego początku istnienia. Dziś, niestety, istnieje poważna obawa o przyszłość chrześcijan na tych ziemiach.
Wysyłając SMS o treści RATUJE na nr 72405 (koszt 2 zł + VAT 2,46 zł), wspierasz potrzebujących chrześcijan w Syrii. SMS-y można wysyłać w okresie od 1.11 do 31.12 br.