gru 24

Życzenia dla Parafian i uczęszczających do naszego kościoła

Gdy planetę naszą spowija chłód nienawiści Boga i pogardy człowieka,
w Betlejem Syn Boży zstępuje na ziemię, by ją ogrzać swą miłością.
Świętujmy tę tajemnicę,
w Roku Jubileuszowym 1050 rocznicy Chrztu Polski i Roku Miłosierdzia,           
w którym chcemy pamiętać o przyjętym przez nas sakramencie Chrztu Świętego, 
     o wierności złożonym wtedy Bogu przyrzeczeniom 
i o Miłości jaką ofiarował nam Bóg otwierając nam drogę do zbawienia.
Życzymy więc wszystkim, by Bóg-Dziecina:
Rozpalił naszą wiarę, ogrzał nasze serca i uzdolnił je do dzielenia się
Przyjaźnią, Miłością, Pokojem i Życzliwością przez cały Nowy 2016 Rok

.
Życzą
Duszpasterze – Salezjanie

Oświęcim- Zasole 2015 r.

gru 06

Dekret w sprawie kościołów jubileuszowych w Roku Miłosierdzia

W tych właśnie świątyniach otwarte zostaną podczas uroczystej celebracji w III Niedzielę Adwentu (13 grudnia 2015 roku) Bramy Miłosierdzia.
Są chwile, w których jeszcze mocniej jesteśmy wzywani, aby utkwić wzrok
w miłosierdziu, byśmy sami stali się skutecznym znakiem działania Ojca.
Z tego właśnie powodu ogłosiłem Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia jako pełen łaski czas dla Kościoła, by uczynić świadectwo wierzących jeszcze mocniejszym i skuteczniejszym”.             (papież Franciszek, Bulla MisericordiaeVultus 3)
DEKRET
W odpowiedzi na postanowienie papieża Franciszka dotyczące otwarcia w każdym Kościele lokalnym Bramy Miłosierdzia na czas trwania Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia (8 grudnia 2015 – 20 listopada 2016), mając na uwadze duchową odnowę powierzonych mojej pasterskiej pieczy wiernych oraz podkreślając w ten sposób widzialną komunię całego Kościoła Powszechnego, ustanawiam w naszej Diecezji Bielsko-Żywieckiej następujące Kościoły Jubileuszowe:
1. Katedra św. Mikołaja w Bielsku-Białej;
2. Konkatedra Narodzenia NMP w Żywcu;
3. Kościół św. Macieja w Andrychowie;
4. Kościół św. Marii Magdaleny w Cieszynie;
5. Kościół św. Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu;
6. Kościół świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie
W tych właśnie świątyniach otwarte zostaną podczas uroczystej celebracji w III Niedzielę Adwentu – 13 grudnia 2015 roku Bramy Miłosierdzia, będące dla wiernych zachętą do poszukiwania łaski Bożej i nawrócenia.
Wszystkim pielgrzymującym do Kościołów Jubileuszowych naszej diecezji udzielam pasterskiego błogosławieństwa.
 † Roman PINDEL
Biskup Bielsko-Żywiecki

!!! W Kościele powszechnym Rok Miłosierdzia papież Franciszek rozpocznie 8 grudnia  2015 roku, otwarciem Bramy Miłosierdzia.
W Oświęcimiu to rozpoczęcie będzie miało miejsce 12 grudnia 2015 roku
o godz. 18:30, w Kościele Św. Maksymiliana Męczennika.