mar 07

24 godziny dla Pana

Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji ogłosiła, iż w dniach 13-14 marca 2015 r. zostanie przeprowadzona inicjatywa 24 godziny dla Pana. Jako temat zostały wybrane słowa z Listu do Efezjan: Bóg bogaty w miłosierdzie (Ef 2,4).
W naszej diecezji rozpoczniemy 24 godziny dla Pana nabożeństwem Drogi Krzyżowej ze znakami ŚDM ulicami Bielska-Białej. Droga Krzyżowa wyruszy 13 marca o godzinie 18.15 spod kościoła św. Józefa na Złotych Łanach i przejdzie do katedry. W katedrze św. Mikołaja o godzinie 21.00 zostanie odprawiona Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Bpa Romana Pindla. Po Mszy św. będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, które będą trwały aż do
godziny 18.30 następnego dnia.

Ks. Sebastian Rucki
Dyrektor Duszpasterstwa Ogólnego
Diecezji Bielsko-Żywieckiej