kwi 25

26.04. – 3.05.2015 – Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne w Kościele

W IV Niedzielę Wielkanocną, 26 kwietnia 2015 r., zwaną również “Niedzielą Dobrego Pasterza” obchodzony jest 52 Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Niedziela ta rozpoczyna w Polsce Tydzień Modlitw o powołania do służby Bożej w Kościele, o powołania kapłańskie i powołania do życia zakonnego.Obowiązek budzenia powołań ciąży na całej społeczności chrześcijańskiej. Sobór Watykański II uczy, że wierni stosownie do swoich możliwości winni modlitwą i czynem wspierać kapłanów, by owocniej mogli wykonywać powierzone im zadania.
Powołania nie rodzą się w pustce. Powołującym i zapraszającym na drogę powołania jest zawsze Bóg. Odpowiedź człowieka dojrzewa w ciągu wielu lat. Jest ona uwarunkowana osobistym zaangażowaniem w sprawy wiary. Nie bez znaczenia są też uwarunkowania środowiskowe i społeczne. Stąd tak istotne w duszpasterstwie powołań jest położenie akcentu na wychowanie do świadomego życia wiarą, na znaczenie rodziny jako podstawowego środowiska chrześcijańskiego.
W trosce o dobro Kościoła i nasze, włączmy się z wiarą w tydzień modlitw o powołania. Wśród sposobów włączenia się wiernych w dzieło budzenia i pielęgnowania powołań na czoło wysuwa się sprawowanie liturgii i modlitwa. Co więcej, modlitwa nie jest tylko jednym ze środków do otrzymania daru Bożego powołania, ale jest środkiem zasadniczym, zalecanym przez Jezusa Chrystusa. Modlitwa w duszpasterstwie powołań nie powinna się ograniczać tylko do budzenia powołań, ale winna obejmować jakość tych powołań, świętość, gorliwość duszpasterską i wytrwanie na drodze powołania.

kwi 25

IX Niedziela Modlitw za Kierowców

26 kwietnia 2015 r. przypada IX Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców i wszystkich poruszających się po drogach. Hasło tegorocznych obchodów: „Z odnowionym sercem w drogę”, nawiązuje do programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, którego tematem jest nawrócenie. Tylko nasza osobista przemiana i rzetelna troska o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego mogą gwarantować polepszenie bezpieczeństwa na naszych drogach. Wszyscy w tym dniu są zaproszeni do szczególnej modlitwy o Boże wsparcie i pomoc św. Krzysztofa, aby zawsze poruszać się po drogach bezpiecznie, spokojnie i z sercem odnowionym, z życzliwością do ludzi.