mar 20

Dzień Świętości Życia

W środę 25 marca, będziemy obchodzić Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień Świętości Życia, którego celem jest promocja we współczesnym świecie wartości życia ludzkiego. Świadomość, że Syn Boży przyszedł na świat jako dziecko, którego życie było zagrożone jeszcze przed narodzeniem, stanowi dla człowieka wierzącego ważny motyw skłaniający do włączenia się w obronę każdego życia ludzkiego. Pamiętajmy w tym dniu o rodzicach oczekujących potomstwa, samotne matki, osoby starsze, samotne, opuszczone, cierpiące. W naszej diecezji funkcjonuje Fundusz Obrony Życia, a samotne matki w trudnej sytuacji życiowej mogą skorzystać z Diecezjalnego Domu Matki i Dziecka, który istnieje dzięki ofiarności wiernych.

W tym dniu można także podjąć duchową adopcję, która jest  jest modlitwą w intencji dziecka, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej: radosnej, bolesnej, chwalebnej lub światła (Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu) oraz modlitwy umieszczonej w Deklaracji w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.