sie 30

” Bez Boga ani do proga”

Nowy rok szkolny 2014/2015,  to nowe szanse, nowe możliwości, nowe doświadczenia, okazja do podjęcia pracy nad sobą. Warto również pomyśleć o tym że sam człowiek mimo najlepszych chęci niewiele może. Mądrość naszych przodków wyrażała się w przysłowiu „Bez Boga ani do proga”. W ten sposób potwierdzali słowa Psalmisty: „Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą”. Każda praca człowieka, a zwłaszcza nauka, która wiąże się z wykształceniem i zdobywaniem mądrości jest budowaniem domu. Aby ono było sensowne, pożyteczne i dawało radość, powinno być wzmocnione Bożym błogosławieństwem. Nie zapomnijmy więc o rozpoczęciu nowego roku szkolnego, katechetycznego od spotkania z Bogiem.                                                                       W najbliższym tygodniu w naszej parafii, będzie ku temu wiele możliwości:
1 września – Msza św. o godz. 18:00 – modlitwa o Boże błogosławieństwo dla wszystkich dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli w nowym roku szkolnym.
4 września w pierwszy czwartek miesiąca – modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne. Po Mszy św. wieczornej spotkanie dla Lektorów i Ministrantów.
5 września w pierwszy piątek miesiąca – od 17:00 Adoracja Najśw. Sakramentu, możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty. O 18:00 Msza św. Zachęcamy do odprawiania I piątków miesiąca.

sie 28

Wrześniowy numer “DON BOSCO”

We wrześniowym numerze polecamy szczególnie:

Jak wychowywać do wartości? Efektami wychowania do wartości są: zwiększająca się aktywność własna uczniów, wzrost kultury osobistej, wzrastające zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi, wysokie wyniki w nauce, dobra współpraca z rodziną i rodzin ze szkołą – mówi prof. Krystyna Chałas.

Włączmy się w duchowe przygotowania do Światowych Dni Młodzieży! To także apel do rodziców, nauczycieli i wychowawców: pokazujcie młodym sposoby budowania duchowej mocy i jedności wokół wiary. Nauczmy się być wspólnotą.

O grzechu, który pojawia się wtedy, gdy człowiek zastawia na samego siebie najgroźniejszą pułapkę, jaką można zastawić na człowieka, czyli zaczyna wierzyć w to, że istnieje wygodna droga do szczęścia – pisze ks. Marek Dziewiecki.

Jak co miesiąc: ks. Marek Chmielewski: o naukach św. Jana Bosko; opowiadania pedagogiczne słynnego salezjanina ks. Bruno Ferrero; porady szkolnego pedagoga i katechety, felietony Roberta Tekielego i Tomasza Terlikowskiego.

Zachęcamy rodziców, nauczycieli i wychowawców do bezpłatnej PRENUMERATY pisma Don Bosco. Od września z większą liczbą stron, nowymi rubrykami i autorami.Informacje dotyczące zamówienia DON BOSCO są w piśmie, na stronie internetowej www.donbosco.pl. , oraz na plakacie w gablocie!

sie 24

Witamy ks. Jana Dubasa

Witamy serdecznie w naszej parafii i wspólnocie zakonnej Ks. Jana Dubasa, którego posłuszeństwo zakonne przysłało z Krakowa do Oświęcimia, na Zasole. Niech Bóg błogosławi Ks. Janowi w jego pracy duszpasterskiej w naszej wspólnocie parafialnej, a Maryja nasza Wspomożycielka Wiernych oraz św. Jan Bosko niech go prowadzą i wspierają na drodze życia kapłańskiego i salezjańskiego.