Salezjanie w Oświęcimiu na Zasolu – trochę historii….

Zasole, to nazwa południowo-zachodniej części miasta Oświęcimia, na lewym brzegu rzeki Soły. Rząd austriacki w czasie pierwszej wojny światowej, chcąc ulżyć niedoli ludności usuniętej z terenów walk w Małopolsce, wybudował za Zasolu szereg baraków. Opiekę duchową nad uchodźcami Ks. bp Adam, Stefan Sapieha zlecił  salezjanom. Pierwszym, który podjął się tego zadania był Ks. Jan Świerc. Jeden z baraków przeznaczono na kaplicę, którą poświęcił 23 maja 1916 r. Ks. bp Adam, Stefan Sapieha, a Mszę św. odprawił Ks. Inspektor Piotr Tirone.

Z końcem wojny uchodźcy powrócili w swoje strony, kaplica natomiast funkcjonowała, służąc miejscowej ludności. Tak było do momentu zbudowania w Oświęcimiu na Zasolu niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego podczas drugiej wojny światowej. Po zakończeniu działań wojennych salezjanie otrzymali od władz państwowych do dyspozycji 10 bloków poobozowych i w 1947 r. otworzyli szkołę Rzemiosł Budowlanych z internatem oraz Domem Dziecka. Jeden z bloków zamieniono na kaplicę. W latach 1948-1952 komunistyczne władze państwowe kolejno odbierały bloki wraz ze szkołą Rzemiosł i Domem Dziecka. Odtąd działalność ograniczyła się do duszpasterstwa w kaplicy, do pracy z młodzieżą i katechizacji.

W roku 1982 metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski zezwolił na erygowanie domu zakonnego, której dokonał swoim dekretem Przełożony Generalny ks. Idzi Vigano 2 marca 1982 r., a 16 października 1983 r. kard. Franciszek Macharski, Metropolita Krakowski erygował parafię pw. Bożego Miłosierdzia. Po ks. Janie Świercu, który, wraz z innymi salezjanami został zamordowany w 1941 roku, w pobliskim niemieckim obozie koncentracyjnym na Żwirowisku, obowiązki przełożonych wspólnoty zakonnej, a od 1983 także obowiązki proboszczów pełnili następujący salezjanie: + ks. Jan Pluta, +ks. Józef Janus, +ks. Marian Łaszewski, +ks. Edmund Rosenbajger, +ks. Leon Musielak, +ks. Jerzy Schneider, +ks. Stefan Mazurkiewicz, +ks. Tadeusz Pater, +ks. Józef Gruszka, +ks. Stanisław Wiera, +ks. Bolesław Schneider /pierwszy proboszcz/, +ks. Bernard Weideman, ks. Tadeusz Ściebura, +ks. Marian Niedziela, ks. Sławomir Zdoliński, ks. Michał Kaleta, ks. Tadeusz Horwat i obecnie ks. Jan Dubas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *