Nasze Radio „Anioł Beskidów”

Radio Anioł Beskidów działa w naszej diecezji Bielsko-Żywieckiej od 18 sierpnia 1994 r. Od początku audycje Radia Diecezjalnego towarzyszyły peregrynacji kopii wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji Bielsko-Żywieckiej. Wraz z obrazem docierało do każdej parafii. Audycje budowały świadomość jedności Kościoła Bielsko-Żywieckiego, ożywiały przeżycia religijne, związane z peregrynacją, a samo Radio na dobre zaistniało w świadomości wiernych.

Radio nadaje program całodobowo. Jego szczytem jest Eucharystia, transmitowana w dni powszednie o 8.15, a w niedziele o 10.30. Program przed Mszą służy przygotowaniu do niej. Zajmuje go modlitwa (pacierz, jutrznia, godzinki) i refleksja. Codziennie jest odmawiamy ze słuchaczami Anioł Pański, Koronka do Bożego Miłosierdzia, nieszpory (lub nabożeństwo majowe albo różaniec), Apel Jasnogórski i kompleta. Duży nacisk radio kładzie na formację religijną. Codzienny program dopełniają dane kalendarzowe o dniu, sylwetki patronów dnia oraz kalendarium historyczne – zestawienie rocznic wydarzeń, które w danym dniu przypadają, własny serwis informacyjny, wzbogacony o dziennik Radia Watykańskiego oraz audycje poradnicze i popularnonaukowe, dotyczące m.in. zdrowia, wychowania, książki, filmu, muzyki, kultury słowa i obyczajów. Stosunkowo największą ilość czasu antenowego zajmuje muzyka. W radiu diecezjalnym – poza muzycznymi blokami tematycznymi prezentujemy wyłącznie muzykę chrześcijańską, również ją traktując jako narzędzie ewangelizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *