Lip 11

XV Niedziela Zwykła A

Słowo na niedzielę


Iz 55,10-11; Rz 8,18-23; Mt 13, 1-23

Czytania dzisiejszej niedzieli koncentrują się na naszej duszy przyrównanej do gleby, podstawy przyjmowania łask Bożych i tym samym głębszego zrozumienia sensu życia. Pierwsze czytanie zaznacza, że Bóg zawsze ożywia każdą glebę swoją ożywczą łaską niczym ulewa i śnieg spadający z nieba i tam powracający, sprawiając wzrost zasianego zboża, by go później zebrać i upiec w postaci chleba. Słowo Boże ma właśnie takie łaskawe działanie w duszy ludzkiej.

Czytaj dalej