lip 18

Śp. Jan Popielski

Dnia 16 lipca 2020 roku odszedł do Pana

ks. Jan Popielski

salezjanin

w 74 roku życia, 51 roku ślubów zakonnych, 49 roku kapłaństwa.

Msza święta żałobna zostanie odprawiona w poniedziałek 20 lipca 2020 roku
w kościele Salezjanów w Wiśle (ul. 1 Maja 4).

11:00 – Msza święta
13:00 – odprowadzenie na cmentarzu w Szczyrku.

Salezjanie

lip 11

XV Niedziela Zwykła A

Słowo na niedzielę


Iz 55,10-11; Rz 8,18-23; Mt 13, 1-23

Czytania dzisiejszej niedzieli koncentrują się na naszej duszy przyrównanej do gleby, podstawy przyjmowania łask Bożych i tym samym głębszego zrozumienia sensu życia. Pierwsze czytanie zaznacza, że Bóg zawsze ożywia każdą glebę swoją ożywczą łaską niczym ulewa i śnieg spadający z nieba i tam powracający, sprawiając wzrost zasianego zboża, by go później zebrać i upiec w postaci chleba. Słowo Boże ma właśnie takie łaskawe działanie w duszy ludzkiej.

Czytaj dalej