lut 26

Zaproszenie….

“Niedługo minie rok od przeprowadzenia Misji w naszej parafii. Okazją do ich przeżycia była 200 rocznica urodzin św. Jana Bosko. Był to czas wyjątkowy. Na nowo odkryliśmy, że Bóg nas kocha i że w tej świadomości łatwiej nam realizować codzienne zadania i obowiązki w życiu osobistym, rodzinnym czy zawodowym. Pragniemy odnowić łaskę tamtych szczególnych dni. Dlatego od 3 marca rozpoczniemy rekolekcje, jako renowację ubiegłorocznych Misji Świętych. Odnowienie Misji będziemy przeżywać pod hasłem trwającego roku duszpasterskiego: „Nowe życie w Chrystusie” i w 100 rocznicę przybycia Salezjanów do Oświęcimia na Zasole.
Celem tych dni, ma być odnowienie naszej jedności z Jezusem Chrystusem w tajemnicy Jego Boskiego Serca pełnego Miłosierdzia. Do tego nas zachęca przeżywany Rok Miłosierdzia Bożego i Jubileusz 1050 rocznicy Chrztu Polski. Nie bądźmy obojętni na to zaproszenie do skorzystania z tak wielkich darów, które ofiaruje nam Jezus Miłosierny. Otwierając się na nie, zaplanujmy nasze spotkania z Jezusem Miłosiernym: w czwartek o 18:00, poprzez odnowienie w sobie ducha modlitwy; w piątek poprzez ponowne wyrażenie naszej miłości wobec Jezusa Miłosiernego; w sobotę – wkraczając na drogę pokuty, przepraszając Boga za zło popełnione w życiu osobistym, rodzinnym       i społecznym, równocześnie prosząc Go o odpuszczenie popełnionych grzechów w tajemnicy spowiedzi świętej.
Aby ten dar odnowienia Misji nie został zmarnowany, już teraz prosimy Was wszystkich o modlitwę wspólnotową w kościele i w rodzinach, a także o modlitwę osobistą. W tej intencji podejmijcie również dobrowolne umartwienia i posty. Ze szczególną prośbą zwracamy się do chorych, cierpiących i starszych – ofiarujcie w intencjach odnowienia Misji Wasze cierpienia. Bardzo liczymy na Waszą pomoc, ufając, że miła jest Bogu Wasza wspaniałomyślna ofiara. Zapraszamy zatem wszystkich bardzo serdecznie do udziału w odnowieniu Misji Świętych. Niech Duch Święty otworzy nas na głębokie przeżycie tego czasu!”.
lut 26

Program rekolekcji – Renowacja Misji Świętych

Renowacja Misji Świętych
Od czwartku 3 marca – do niedzieli 6 marca 2016
             Czwartek – 3.03.2016
17:30 – Różaniec w intencji Rodzin o dobre przeżycie Renowacji Misji
             Świętych i przygotowanie do Peregrynacji Obrazu Jezusa
             Miłosiernego w naszej Parafii
18:00 – Msza św. z nauką ogólną
             Piątek – 4.03.2016
  8:00 – Msza święta z nauką ogólną,
10:00 – Odwiedziny chorych z Najśw. Sakramentem
15:00 – Godzina Bożego Miłosierdzia i Adoracja Najśw. Sakr. do 16:45
17:00 – DROGA KRZYŻOWA
18:00 – Msza święta z nauką ogólną
             Sobota – 5.03.2016
  8:00 – Msza święta z nauką ogólną i Nabożeństwo
             z błogosławieństwem indywidualnym Najśw. Sakramentem
             każdej rodziny
18:00 – Msza święta z nauką ogólną i Nabożeństwo
             z błogosławieństwem indywidualnym Najśw. Sakramentem
             każdej rodziny
S P O W I E D Ź
GODZ. 7:30 DO 9:00
   GODZ. 17:00 DO 19:30
 Niedziela – 6.03.2016 – ZAKOŃCZENIE
8:00 – Msza św. z nauką, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
           i błogosławieństwo z udzieleniem odpustu zupełnego
10:00 – Msza św. z nauką, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
             i błogosławieństwo z udzieleniem odpustu zupełnego
11:30 – Msza św. z nauką, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
           i błogosławieństwo z udzieleniem odpustu zupełnego
17:15 – GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM
18:00 – Msza św. z nauką, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
            i błogosławieństwo z udzieleniem odpustu zupełnego
 Słowo Boże głosi Ks. dr Dariusz Kozłowski
lut 21

Powołanie salezjańskie

Modlitwa o rozeznanie powołania
Panie Jezu Chryste,
wpatrując się w oblicze św. Jana Bosko i Matusi Małgorzaty
proszę Cię za wszystkimi w małżeństwie i rodzinie,
w kapłaństwie i życiu konsekrowanym
we wszystkich miejscach pracy.
Ześlij swego Ducha, aby wszyscy byli wierni powołaniu,
do którego ich wezwałeś.
Proszę Cię również za siebie i wszystkich ludzi młodych,
daj nam łaskę rozpoznania Twoich zamiarów wobec naszego życia.
W ciszy modlitwy i mądrości słowa wlewaj we mnie odwagę
do podejmowania decyzji zgodnych z wolą Twoją i Twojego Ojca.

http://powolania.sdb.org.pl/wp-content/uploads/2010/01/sdb-witaj.jpg

Panie Jezu, który powołałeś św. Jana Bosko na ojca i nauczyciela młodzieży.
Popatrz na wielkie rzesze młodych znajdujących się na bezdrożu swojego życia,
nie dozwól, by błąkali się jak owce nie mające pasterza.
Proszę Cię zapal w sercu wielu młodych ludzi Boży ogień
i uczyń ich swoimi narzędziami w pracy dla dobra młodzieży.
Panie przyjmij łaskawie zanoszoną do Ciebie modlitwę i spraw,
aby Rodzina Salezjańska wiernie Tobie służąc,
stale powiększała się o nowych naśladowców Księdza Bosko.

Więcej na stronie: http://powolania.sdb.org.pl