paź 27

Św. Sabina

sabinaŚw. Sabina, męczennica (II/III w.), według starego przekazu była siostrą Wincentego i Chrestyny. Wszyscy troje mieli zginąć jako ofiary prześladowań w Avili (?). Męczenników wspominają stara martyrologia oraz liturgia mozarabska.

W IKONOGRAFII św. Sabina przedstawiana jest w koronie, z palmą męczeńską w ręku.

paź 26

Święty Fulcjusz z Pawii, biskup

2610-fulcjusz_1Fulcjusz (Fulko) Scotti urodził się w Piacenzy (Włochy) około roku 1164. Jego rodzice prawdopodobnie pochodzili ze Szkocji, co tłumaczy jego nazwisko.
W roku 1186 Fulcjusz wstąpił do kanoników regularnych, pracujących przy kolegiacie św. Eufemii w Piacenzy. Potem ukończył studia w Paryżu. Po powrocie otrzymał święcenia kapłańskie, a wkrótce został proboszczem kolegiaty. Cieszył się względami biskupa Grimerio, który korzystał z jego talentów w załatwianiu trudnych spraw i likwidowaniu konfliktów. Gdy skłócony z władzami miejskimi biskup usunął się do Cremony, Fulko wyjechał z nim. Do miasta powrócili w roku 1207. Fulko uczestniczył potem aktywnie w synodzie, a około roku 1208 mianowany został kanonikiem kapituły i profesorem teologii.
Po śmierci biskupa Grimerio legat papieski wyznaczył Fulka na jego następcę, ale papież Innocenty III długo zwlekał z zatwierdzeniem tego wyboru. Zaaprobował go dopiero Honoriusz III. 11 września 1216 r. konsekrowano Fulka na biskupa. Wkrótce wezwano go, aby objął również stolicę biskupią w Pawii. Okazał się gorliwym i roztropnym pasterzem. W roku 1217 pośredniczył w sporze między Pawią a Piacenzą. W rok później interweniował w Lodi, a następnie w Modenie i Genui. W tym też czasie ustanowił w Pawii szkołę dla ubogich. Gdy w mieście znów podniesiono sprawę opodatkowania dóbr kościelnych, a Honoriusz III obłożył Pawię ekskomuniką, Fulcjusz wraz z klerem usunął się do Piacenzy. Pojednanie nastąpiło w roku 1227.
Biskup Fulko zmarł prawdopodobnie 26 października 1229 r. Pozostawił po sobie pisma, które zaginęły w czasach likwidowania domów zakonnych w okresie napoleońskim.

paź 23

Wizyta grupy misyjnej z Jaworzna

W niedzielę misyjną 23.10.2016 na zaproszenie ks. Proboszcza Jana Dubasa grupa misyjna z Jaworzna w sile 14 dzieci i 5 opiekunów gościła w salezjańskiej Parafii Bożego Miłosierdzia w Oświęcimiu na Zasolu. Dzieci przygotowały liturgię Mszy św; czytania, psalm, modlitwę wiernych. Łucja ze szkoły muzycznej zagrała na skrzypcach medytacyjny utwór na dziękczynienie po komunii świętej.  Na zakończenie dzieci dały świadectwa o swoim zaangażowaniu i pracy grupy misyjnej w Jaworznie, potem zatańczyły i zaśpiewały piosenkę misyjną Magdy Anioł "Chwała Tobie Panie". To piękne Świętowanie Eucharystyczne w kościele dzięki gościnności ks. Proboszcza znalazło swój dalszy ciąg w salce katechetycznej, przy stole suto zastawionym pysznościami: spaghetti, słodkościami, napojami, owocami. Ukoronowaniem i pamiątką naszych odwiedzin jest wspólne zdjęcie z Księdzem Proboszczem.
 
Dla nas takie spotkanie ze wspólnotą parafialną było nie tylko malutkim wkładem w wielkie dzieło misyjne Kościoła, ale też impulsem do jeszcze większego umiłowania Ewangelii i misji.

 

s. Mariola Małgorzata Syjud Serafitka 
animator grupy