Lis 22

Relikwie Św. Jana Pawła II w naszej parafii.

W przyszłą, I Niedzielę Adwentu 2015 roku, na Mszy św. o godz. 11:30 zostaną uroczyście wprowadzone do naszego kościoła i parafii Miłosierdzia Bożego w Oświęcimiu na Zasolu relikwie Św. Jana Pawła II. Tego aktu dokona Przełożony naszej Inspektorii Krakowskiej, Ks. Inspektor Dariusz Bartocha, który także potem odprawi Mszę św. w intencji wszystkich parafian i uczęszczających do naszego kościoła. Będziemy wszyscy prosić Boga, aby nasza wspólnota parafialna w Oświęcimiu na Zasolu, radowała się odtąd, obecnością świętego JANA PAWŁA II w jego relikwiach. Niech on – jako wielki orędownik przed obliczem Boga Wszechmogącego – wspiera każdego, kto będzie się modlił w tej świątyni, niech oręduje za każdym kapłanem, siostrą zakonną, rodziną, ojcem, matką, młodzieńcem, dziewczyną, dzieckiem, chorym, cierpiącym, zagubionym i potrzebującym pomocy. Serdecznie wszystkich na tę uroczystość w niedzielę, 29 listopada zapraszamy.

Lis 16

22.11.2015 – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość Chrystusa Króla do liturgii wprowadził papież Pius XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Nakazał wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia po głównym nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października; reforma soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Pius XI, uzasadniając swą decyzję, pisał m.in.: “Od dawna już powszechnie nazywano Chrystusa Królem w przenośnym tego słowa znaczeniu, a to z powodu najwyższego stopnia dostojeństwa, przez które wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa je. Mówimy więc, iż Chrystus króluje w umysłach ludzkich, nie tyle dla głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, ile że on sam jest prawdą, a ludzie od Niego powinni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować; mówimy też, iż Chrystus króluje w woli ludzkiej, ponieważ w Nim nie tylko nieskazitelna wola ludzka stosuje się zupełnie i z całym posłuszeństwem do najświętszej woli boskiej, lecz także dlatego, że Chrystus tak wpływa natchnieniami swymi na naszą wolną wolę, iż zapalamy się do najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie uznajemy Chrystusa jako Króla serc dla Jego “przewyższającej naukę miłości” i dla łagodności i łaskawości, którą przyciąga dusze. Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i nie będzie do tego stopnia ukochanym przez wszystkie narody, jak Jezus Chrystus.
Lecz jeżeli głębiej wnikniemy w rzecz, widzimy, iż we właściwym tego słowa znaczeniu imię i władzę króla należy przyznać Chrystusowi jako Człowiekowi, albowiem tylko o Chrystusie jako Człowieku można powiedzieć, iż otrzymał od Ojca “władzę i cześć, i królestwo”; Chrystus bowiem, jako Słowo Boga, będąc współistotnym Ojcu, wszystko ma wspólne z Ojcem, a więc także najwyższe i nieograniczone władztwo nad wszystkim stworzeniem.”                                
Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia – wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją:”Przyjdź królestwo Twoje!”                                                                                                                      /Za “Czytelnią”/

 

Lis 09

Uroczystość 97 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Oświęcimiu

Uroczystości w Oświęcimiu,  tradycyjnie rozpoczną się Mszą świętą w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych Księży Salezjanów, a poprzedzi ją wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych prowadzone przez uczniów oświęcimskich szkół. Później  uczestnicy przejdą pod obelisk Niepodległości, a następnie na plac Tadeusza Kościuszki. Tu odbędzie się główna część obchodów narodowego święta. Dodatkowym akcentem tegorocznych uroczystości będzie kilkunastometrowa flaga niesiona przez harcerzy.
Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji dla mieszkańców, którzy przyjdą w tym dniu na uroczystości.
 
Program uroczystości w dniu 11 listopada: 

  9:00 – złożenie kwiatów pod Ścianą Śmierci w KL Auschwitz.
  9:30 – “Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych” – przedsięwzięcie realizowane z udziałem młodzieży
oświęcimskich szkół w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych Księży Salezjanów.
10:00 – msza święta za Ojczyznę od mieszkańców miasta Oświęcim w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych Księży Salezjanów.
11:11 – PARADA PATRIOTYCZNA uformowanie parady z udziałem mieszkańców, orkiestry, pocztów sztandarowych oraz harcerzy niosących kilkunastometrową flagę Polski. Parada przejdzie ulicami Starego Miasta w kierunku pl. Kościuszki. W trakcie przejścia nastąpi złożenie kwiatów pod obeliskiem Niepodległości przy ul. Dąbrowskiego. Zapraszamy wszystkich do udziału w paradzie.
ok. 11:45 – uroczystość główna na placu Tadeusza Kościuszki przed Grobem Nieznanego Żołnierza:
– odegranie hymnu państwowego przez orkiestrę OCK, podniesienie flagi na maszt,
– wystąpienie Prezydenta Miasta,
– uroczyste składanie kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza,
– koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Auxilium.
ok. 12:30 – przejście uczestników na cmentarz parafialny:
– złożenie kwiatów pod pomnikiem mogiłą Żołnierzy Polskich poległych w latach 1914-1918, 1918-1921, 1939-1945,
– złożenie kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy poległych w obronie Oświęcimia we wrześniu 1939r.
od 9:00 do 12:00 STREFA BIAŁO-CZERWONA
na Rynku Głównym zostanie uruchomione miejskie stoisko, na którym będzie można:
– pomalować twarz w barwy narodowe,
– otrzymać papierową chorągiewkę i okolicznościowa naklejkę,
– wziąć udział w akcji Mamy Niepodległą!
Osoby w najbardziej oryginalnych biało-czerwonych strojach, które zgłoszą się do STREFY BIAŁO-CZERWONEJ otrzymają polską flagę (liczba flag ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).