wrz 18

Prymicje w naszej parafii…

20 września o godz. 11:30, w naszej parafii Miłosierdzia Bożego w Oświęcimiu na Zasolu, odprawi swoją Mszę św. prymicyjną Ks. Krzysztof Cepil, Salezjanin, który przez kilka lat przebywał w naszej wspólnocie zakonnej i parafialnej, odbywając praktykę duszpasterską.

Życzymy Ks. Krzysztofowi, aby dzięki jego kapłańskiej posłudze, kierowanej przez Ducha Świętego: ludzkie serca napełniały się Prawdą, Miłością, Pokojem i Wolnością; aby dla dzieci i młodzieży stawał się prawdziwym przewodnikiem i ojcem duchowym, aby zawsze cechowała go salezjańska radość z posługiwania z Chrystusem i dla Chrystusa. Niech w tym dziele wspiera Go NMP Wspomożycielka Wiernych i Św. Jan Bosko. Szczęść Boże.

wrz 16

!!!Rozpoczęcie peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w Diecezji Bielsko-Żywieckiej – 20.09.2015 roku.

„W niedzielę 20 września tego roku, w Parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie będziemy witać Obraz Pana Jezusa Miłosiernego z krakowskich Łagiewnik, w naszej diecezji. Od tego dnia obraz ten wraz z towarzyszącymi mu relikwiami św. Jana Pawła II i św. s. Faustyny będzie nawiedzał kolejne wspólnoty parafialne naszej diecezji.
Wędrujący znak Miłosierdzia Bożego. Kopia cudownego obrazu Pana Jezusa, który od przeszło 70 lat doznaje niezwykłej czci w Łagiewnikach, w miejscu ostatnich lat życia, objawień i śmierci św. s. Faustyny, została w dniu 14 września 2011 roku pobłogosławiona przez papieża Benedykta XVI i od 16 października tegoż roku zaczęła nawiedzać parafie archidiecezji krakowskiej. We wrześniu 2014 roku rozpoczęła się peregrynacja obrazu w diecezji tarnowskiej.
Ogromna liczba pielgrzymów udających się do krakowskich Łagiewnik i liczne świadectwa wysłuchanych modlitw potwierdzają słowa obietnicy Jezusa zapisane przez siostrę Faustynę w jej Dzienniczku: „Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie” (Dz. 327).
Z wielką niecierpliwością i nadzieją oczekujemy więc na przybycie Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego do naszej diecezji.” /fragment z listu naszego Ks. Bpa Ordynariusza Romana Pindla/

Do naszej parafii Miłosierdzia Bożego w Oświęcimiu na Zasolu,  obraz Jezusa Miłosiernego przybędzie 10 marca 2016 roku.