lut 28

Marcowy Don Bosco 2014

Zachęcamy rodziców, nauczycieli i wychowawców do bezpłatnej PRENUMERATY pisma Don Bosco.
W MARCOWYM numerze polecamy szczególnie:

  1. Spowiedź, która uzdrawia. Wyznając Bogu grzechy za pośrednictwem kapłana realizuje się najgłębsza nasza potrzeba wewnętrzna – potrzeba miłości. Rozmowa z ks. dr. Krzysztofem Wonsem, salwatorianinem, o znaczeniu spowiedzi.
  2. Szanujmy język polski. Prymitywnych słów czy przekleństw nie da się pogodzić ani z moralnością, ani z przyjaźnią do Boga i bliźnich. Wulgaryzacja języka i jego prymitywne formy świadczą o kryzysie wychowania. Uczmy nasze dzieci aby nie kaleczyły polszczyzny.
  3. Jak wybrać wyższą uczelnię.Kandydaci na studia mają już niewiele czasu, aby zdecydować, jaki kierunek, na jakiej uczelni chcą studiować. Radzimy rodzicom i młodzieży, jakimi kryteriami posługiwać się przy wyborze studiów wyższych.

Informacje dotyczące zamówienia DON BOSCO są w piśmie,
na stronie internetowej  www.donbosco.pl. ,
oraz na plakacie w gablocie!