sie 04

Zaproszenia…

Ks. Biskup Tadeusz Rakoczy, Ordynariusz naszej diecezji Bielsko-Żywieckiej kieruje do nas zaproszenia na uroczystości 9 i 14 sierpnia br.

Drodzy Diecezjanie! W tym roku, obchodząc 70. lecie jej śmierci, chcemy pokazać Europie tę wielką postać i przyjąć wezwanie do budowania w Europie cywilizacji miłości siłą wiary. W Oświęcimiu, 9 sierpnia br. o godz. 11.00 pod pomnikiem w byłym obozie Auschwitz-Birkenau, zostanie celebrowana Msza św. pod przewodnictwem Ks. Kardynała Pétera Erdő, Prymasa Węgier, Prezydenta Rady Konferencji Episkopatów Europejskich. Homilię wygłosi Ks. Kardynał Joachim Meisner z Kolonii. Będą obecni biskupi z wielu miast z Niemiec, Holandii oraz Polski, związanych z miejscami życia św. Edyty. Przed mszą św. odbędzie się wzdłuż rampy w Birkenau modlitwa przygotowana wspólnie z Polską Radą Chrześcijan i Żydów. Początek uroczystości o godzinie 10.00 przy bramie byłego obozu Auschwitz-Birkenau w Brzezince. Po południu o godz. 15.00 przy Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu dwie szkoły im. Edyty Stein z Niemiec oraz z Polski wspólnie przedstawią musical zatytułowany Śladami Edyty Stein. Obchody zakończą się u Sióstr Karmelitanek w Oświęcimiu uroczystą Mszą św. o godz. 17.00. Zapraszam do udziału w uroczystościach kapłanów, siostry zakonne oraz wiernych świeckich: członków grup modlitewnych, ruchów katolickich i grup formacyjnych działających w parafiach. Szczególnie gorąco zachęcam do wspólnej modlitwy mieszkańców Oświęcimia i sąsiednich miejscowości.
Na czas pielgrzymowania, modlitwy o pokój i pojednanie z serca błogosławię

+ Tadeusz RAKOCZY
Biskup Bielsko-Żywiecki

ZAPROSZENIE NA OBCHODY 71. ROCZNICY MĘCZEŃSTWA
ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
Drodzy Siostry i Bracia, umiłowani Diecezjanie!
Co roku, w sierpniu, wspominamy świadectwo męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego, św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) oraz tysięcy bezimiennych ofiar obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Pielęgnowanie pamięci o bohaterach drugiej wojny jest szczególnym zadaniem dla nas, wiernych Kościoła diecezjalnego, któremu patronuje św. Maksymilian Maria Kolbe i na terenie którego znajduje się Golgota XX wieku – były obóz zagłady Auschwitz-Birkenau.
Dlatego zwracam się do Was, drodzy Diecezjanie, z zaproszeniem do udziału w obchodach 71. rocznicy męczeńskiej śmierci Ojca Maksymiliana. We wtorek, 14 sierpnia 2012 roku, o godzinie 8.00 z Centrum św. Maksymiliana w Harmężach, a o godzinie 8.30 z kościoła św. Maksymiliana w Oświęcimiu, wyruszą piesze pielgrzymki do byłego obozu Auschwitz. Tam, przy bloku nr 11, o godzinie 10.30 będziemy sprawować dziękczynną Eucharystię za dar życia i świętości Ojca Maksymiliana.
Na czas pielgrzymowania z Harmęż i oświęcimskiego kościoła św. Maksymiliana oraz pozostałych miejsc naszej diecezji wszystkim Wiernym z serca błogosławię

+ Tadeusz RAKOCZY
Biskup Bielsko-Żywiecki