WSPARCIE WINDA I PODJAZD

Parafia Rzymsko Katolicka Miłosierdzia Bożego
Bank Pekao S.A. O/ Oświęcim ul. Jagiełły 12;
Nr konta: 83 1240 4155 1111 0000 4627 4984