Bogu oraz wszystkim, których spotkałem niech będą dzięki…

Żyć to znaczy okazywać wdzięczność
za słoneczny blask i miłość, za ciepło i czułość,
których jest tak wiele w ludziach i rzeczach.
Phil Brosmans

W sierpniu 2016 roku, kończy się moja sześcioletnia kadencja przełożonego domu zakonnego i proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Oświęcimiu na Zasolu. Wszystkim parafianom oraz uczęszczającym do naszego kościoła, dobroczyńcom, ofiarodawcom, współpracownikom, SS. Karmelitankom i współbraciom wspierającym to nasze salezjańskie dzieło w Oświęcimiu na Zasolu modlitwą i ofiarami, bez pomocy których nie byłoby możliwe  to dobro, które stało się naszym udziałem, składam serdeczne podziękowanie i zapewniam o pamięci w modlitwie. Wierzę, że to wszystko będzie z pożytkiem dla dzieci, młodzieży i dorosłych naszej parafii i naszego osiedla. Życzę nowemu przełożonemu domu zakonnego i proboszczowi Ks. Janowi Dubasowi równie pięknych chwil przeżytych w tej parafii oraz wiele radości z pracy wśród ludzi, których już przez te dwa lata miał okazję poznać.  Niech Jezus Miłosierny Wszystkim błogosławi. Szczęść Boże.                                                                                                 Ks. Tadeusz Horwat

One thought on “Bogu oraz wszystkim, których spotkałem niech będą dzięki…

  1. “Serce człowieka – to takie maleńkie miejsce na naszej ogromnej planecie. Jednak jedynie tutaj na świat przychodzi miłość.” – Phil Bosmans.
    Pozostanie Ksiądz w naszych sercach.
    Dziękujemy za wszelkie dobro. Szcześć Boże.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *