lut 29

Podziękowanie

Drogiej  Pani Bożence Pędziwiatr za 22 lata pięknej pracy wśród Salezjanów na Zasolu, parafianie, współpracownicy, dzieci i wychowawcy z Akademii Radości – składamy: pokłon, szacunek, modlitwę, wdzięczną pamięć

 Wspólnota Salezjańska z Zasola

Dla Bożenki

Od jutra …

Dawałam innym wiele czasu,

ofiarowałam słów życzliwych wiele,

przetoczyły się sprawy pełne zgiełku i hałasu

pragnęłam zawsze stawiać sobie dobre cele

Czytaj dalej